ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿವರ

೬೩೨ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್  ನಮೂನೆ,  ೨೩.೦೨.೨೦೨೪
೬೩೧ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೨೩.೦೨.೨೦೨೪
೬೩೦ ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿತರಕರ ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ,  ೧೭.೦೨.೨೦೨೪ 
೬೨೯ ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಯದ  ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿತರಕರ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ,   ೧೭.೦೨.೨೦೨೪ 
೬೨೮ ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿತರಕರ ಎಂಪನೆಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೧೭.೦೨.೨೦೨೪
೬೨೭
೨೦೨೩-೨೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಷೆರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೂಂದಣಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೧೭.೦೨.೨೦೨೪
೬೨೬ ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ೧೪.೦೨.೨೦೨೪
೬೨೫ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿ(ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ.) ೨೦೨೩-೨೪, ೧೮.೦೧.೨೦೨೪   
೬೨೪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಹುಡುಗರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿ(ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ.) ೨೦೨೩-೨೪, ೧೮.೦೧.೨೦೨೪  
೬೨೩ ಸುತ್ತೋಲೆ: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ, ೦೫.೦೧.೨೦೨೪  
೬೨೨ ೨ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್. ಎಮ್. (ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು) ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೧೧.೧೨.೨೦೨೩ 
೬೨೧ ೨ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್. ಎಮ್. (ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನು) ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೧೧.೧೨.೨೦೨೩
೬೨೦ ೨ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್. ಎಮ್. (ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು) ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೧೧.೧೨.೨೦೨೩  
೬೧೯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ,  ೧೨.೧೨.೨೦೨೩
೬೧೮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ೧೨.೧೨.೨೦೨೩
೬೧೭ ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ. ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೨೩-೨೪, ೨೨.೧೧.೨೦೨೩
೬೧೬ ೨೦೨೩-೨೪ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೨ ವರ್ಷದ  ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ. ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೨೨.೧೧.೨೦೨೩
೬೧೫ ಜೂನ್-೨೦೨೩ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೨೦.೧೧.೨೦೨೩
೬೧೪ ೨೦೨೪-೨೫ ರಿಂದ ೨೦೨೮-೨೯ ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ೨೧.೧೧.೨೦೨೩
೬೧೩ ೨೦೨೪-೨೫ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ/ವಿಸ್ತರಣೆ/ಸಂಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ೨೧.೧೧.೨೦೨೩
೬೧೨ ೨೦೨೪-೨೫ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ೨೧.೧೧.೨೦೨೩
೬೧೧ ೨೦೨೪-೨೫ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು, ೨೧.೧೧.೨೦೨೩
೬೧೦ ೨೦೨೪-೨೫ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೨೧.೧೧.೨೦೨೩
೬೦೯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೩-೨೪, ೨೦.೧೧.೨೦೨೩
೬೦೮

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಹುಡುಗರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೩-೨೪, ೨೦.೧೧.೨೦೨೩ 

೬೦೭

ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ೧೭.೧೧.೨೦೨೩

೬೦೬

ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ನಂತರದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ, ೧೬.೧೧.೨೦೨೩

೬೦೫

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ೨೦೨೩-೨೪, ೧೬.೧೧.೨೦೨೩ 

೬೦೪

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ೧೫.೧೧.೨೦೨೩

೬೦೩

೨ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ೩ನೇ ಪಟ್ಟಿ, ೧೦.೧೧.೨೦೨೩

೬೦೨

ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.ಯ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿ(ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ), ೨೫.೧೦.೨೦೨೩  

೬೦೧

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೩-೨೪, ೨೧.೧೦.೨೦೨೩

೬೦೦

೫ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಕಾಂ.,ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ(ಹಾನರ್ಸ್.) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೩-೨೪, ೧೨.೧೦.೨೦೨೩ 

೫೯೯

೮/೧೦/೨೦೨೩ ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ೧೫/೧೦/೨೦೨೩ ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ೦೪.೧೦.೨೦೨೩

೫೯೮

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ದಿನಾಂಕ,  ೦೭.೧೦.೨೦೨೩

೫೯೭

೩ ವರ್ಷ ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. ಹಾಗೂ ೫ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ., ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೩-೨೪, ೦೩.೧೦.೨೦೨೩   

೫೯೬

೨೯ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಕಾನೂನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ೧ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್- ೨೦೨೩ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ೨೭.೦೯.೨೦೨೩

೫೯೫ ೫ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.),  ೨ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ , ೨೬.೦೯.೨೦೨೩
೫೯೪ ಕಾನೂನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ೨೫.೦೯.೨೦೨೩  
೫೯೩ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಕಾಮ್., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.) ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೨೫.೦೯.೨೦೨೩
೫೯೨ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್   ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೨೨.೦೯.೨೦೨೩
೫೯೧ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ, ೨೨.೦೯.೨೦೨೩ 
೫೯೦ ಜೂನ್-೨೦೨೩ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್-೨೦೨೩), ೧೬.೦೯.೨೦೨೩
೫೮೯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  2023 - 24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ   ಸಾಲಿನ  ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ  ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ  ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ  ಮಧ್ಯಂತರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ  ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ  ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ   ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ  ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ  ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು  ಸೂಚಿಸಿದೆ. ೧೬.೦೯.೨೦೨೩
೫೮೮ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ೧೪.೦೯.೨೦೨೩ 
೫೮೭ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು, ೧೪.೦೯.೨೦೨೩
೫೮೬ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ  ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೧೪.೦೯.೨೦೨೩
೫೮೫ ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೦೫.೦೯.೨೦೨೩
೫೮೪ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೦೫.೦೯.೨೦೨೩
೫೮೩ ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೨೫.೦೮.೨೦೨೩  
೫೮೨ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೨೫.೦೮.೨೦೨೩
೫೮೧ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ೨೦೨೩, ೦೨.೦೮.೨೦೨೩
೫೮೦ ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೩೧.೦೭.೨೦೨೩ 
೫೮೯ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ೩೧.೦೭.೨೦೨೩
೫೭೮ ವಿವಿಧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ/ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ೨೦೨೩ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ,  ೨೭.೦೭.೨೦೨೩
೫೭೭ ನವೀಕರಿಸಲಾದ: 6ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ , ೧೯.೦೭.೨೦೨೩ 
೫೭೬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೨೧-೨೨ ರ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು 6 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ೧೯.೦೭.೨೦೨೩ 
೫೭೫ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ, ೦೪.೦೭.೨೦೨೩  
೫೭೪ ೫ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಬಿ.ಎ.,  ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ  ೧ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ೨ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ, ೩೦.೦೬.೨೦೨೩ 
೫೭೩ ೫ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ.,  ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)ನ  ೧ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ೨ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ, ೩೦.೦೬.೨೦೨೩
೫೭೨ ಕ.ರಾ.ಕ.ವಿ.ಯ  ಜರ್ನಲ್'ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಆಹ್ವಾನ, ೨೨.೦೬.೨೦೨೩
೫೭೧ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ೨೩.೦೬.೨೦೨೩ ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ೧೩.೦೬.೨೦೨೩
೫೭೦ ಪ್ರವೇಶ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ೧೩.೦೬.೨೦೨೩
೫೬೯ ೧ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ.,  ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.)  ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ೧೩.೦೬.೨೦೨೩
೫೬೮ ೧ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಬಿ.ಎ.,  ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನರ್ಸ್.) ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು,  ೧೩.೦೬.೨೦೨೩
೫೬೭ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೩೦.೦೫.೨೦೨೩ 
೫೬೬ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಛಾಯಾ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೩೦.೦೫.೨೦೨೩ 
೫೬೫ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೩೦.೦೫.೨೦೨೩ 
೫೬೪ ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೨೨ (ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ
೫೬೩ ಕ.ರಾ.ಕ.ವಿ.ಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ೨೦೨೩-೨೪
೫೬೨ ಕ.ರಾ.ಕ.ವಿ.ಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೩-೨೪
೫೬೧ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ ೨೦೨೩-೨೪,  ೨೫.೦೪.೨೦೨೩
೫೬೦ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ೨೦೨೩-೨೪, ೨೪.೦೪.೨೦೨೩
೫೫೯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೩-೨೪, ೨೪.೦೪.೨೦೨೩
೫೫೮ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂಕಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ,  ೦೫.೦೪.೨೦೨೩  
೫೫೭ ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ.ಯ ಉಪಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ಒಂದು  ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ದರಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ೨೭.೦೩.೨೦೨೩
೫೫೬ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
೫೫೫ ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೨೨ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ (ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್-೨೦೨೩ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವದು)   
೫೫೪ ವಿವಿಧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ 
೫೫೩ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
೫೫೨ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟನೆ, ೨೮.೦೨.೨೦೨೩
೫೫೧ ೨೦೨೩-೨೪ ರಿಂದ ೨೦೨೭-೨೮  ರವರೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ/ವಿಸ್ತರಣೆ/ಸಂಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೫೫೦ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೨೩-೨೪ ರಿಂದ ೨೦೨೭-೨೮  ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೫೪೯ ೨೦೨೩-೨೪ ರಿಂದ ೨೦೨೭-೨೮ ರವರೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ  
೫೪೮ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು
೫೪೭ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಮೂನೆ  ೨೦೨೩
೫೪೬ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ೧೩.೦೨.೨೦೨೩
೫೪೫ ೧೮ ಮತ್ತು೧೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
೫೪೪ ೪ ಮತ್ತು ೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 
೫೪೩ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟನೆ, ೦೭.೦೨.೨೦೨೩
೫೪೨ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ೧೪ ರಿಂದ ೧೭ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩
೫೪೧ ಜೂನ್.೨೦೨೨ LL.M. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ೩೧.೦೧.೨೦೨೩
೫೪೦ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ, ೨೭.೦೧.೨೦೨೩
೫೩೯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩
೫೩೮ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು, ೨೦.೦೧.೨೦೨೩
೫೩೭

೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಾನಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು 

೫೩೬

೨೦೨೩-ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು

೫೩೫

96ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು,  ೩೦/೧೨/೨೦೨೨

೫೩೪

ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು  ೩೧ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್  ೨೦೨೨ ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

೫೩೩

ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ೨೦೨೨-೨೩ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ

೫೩೨

(ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ) ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಜೂನ್ ೨೦೨೨ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ

೫೩೧

೫ ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ B.A., LL.B. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ (ಆರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ೨೦೨೨ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

೫೩೦

ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ೨೦ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

೫೨೯ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ.ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೨-೨೦೨೩
೫೨೮ ೧ನೇ ವರ್ಷದ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಪದವಿಗಳ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ೩ವರ್ಷ ಮತ್ತು ೫ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಗಳ  ಎಲ್ಲಾ ನಂತರದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ೨೦೨೨-೨೦೨೩
೫೨೭ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಪದವಿಯನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
೫೨೬ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ೩ ಹಾಗೂ ೫ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಗಳ ಎಲ್ಲ (Subsequent Years Only) ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು
೫೨೫ ೧೮-೧೧-೨೦೨೨ ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನೇಮಕಾತಿ.
೫೨೪ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ೧೮-೧೧-೨೦೨೨
೫೨೩ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ೧೮-೧೧-೨೦೨೨
೫೨೨ ಅತಿಥಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
೫೨೧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
೫೨೦ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೧-೨೨
೫೧೯ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ(Subsequent Years) ಕಾನೂನು ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುರಿತು
೫೧೮ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು
೫೧೭ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಬೋಧಕರು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನೇಮಕಾತಿ
೫೧೬ ೩ವರ್ಷದ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೨-೨೩
೫೧೫ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಲಾ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು
೫೧೪ ೫ ವರ್ಷದ (ಗೌರವಗಳು) ಜೂನ್-೨೦೨೨ರ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ)
೫೧೩ ೨ ವರ್ಷದ LL.M ಜೂನ್-೨೦೨೨ರ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ)
೫೧೨ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್-೨೦೨೨(ಅಕ್ಟೋಬರ್-೨೦೨೨ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ)
೫೧೧ ಜೂನ್ ೨೦೨೨ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
೫೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್-೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ೩ ವರ್ಷದ LL.B, ೫ ವರ್ಷದ BA LLB, BBA LL B ಮತ್ತು LLM ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಿತ/ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು
೫೦೯ ೯ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಹ್ವಾನ
೫೦೮ ೯ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ
೫೦೭ ೫ ವರ್ಷದ B B A LLB (ಗೌರವ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ೨ ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
೫೦೬ ೫ ವರ್ಷದ B A LLB (ಗೌರವ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ೨ ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
೫೦೫ ೫ ವರ್ಷಗಳ B B A LLB (ಗೌರವ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ೧ ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
೫೦೪ ೫ವರ್ಷದ BA LLB (ಗೌರವ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ೧ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
೫೦೩ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬ್‌ನಾರ್
೫೦೨ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ
೫೦೧ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೫೦೦ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ
೪೯೯ ೮ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಣಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ-೨೦೨೨
೪೯೮ ಕರಾಕಾವಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೨-೨೩
೪೯೭ ಡಿಸೆಂಬರ ೨೦೨೧ (ಎಪ್ರಿಲ್/ಮೇ/ಜೂನ-೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ.
೪೯೬ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೨೨-೨೩
೪೯೫ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೨-೨೩
೪೯೪ ೨೧ ಜೂನ್, ೨೦೨೨ ರಂದು ೮ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಆಚರಣೆ.
೪೯೩ 11ನೇ ಜೂನ್ 2022 ರಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಂದ ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಯು 4ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸ
೪೯೨ ೨೬.೦೩.೨೦೨೨ರಂದು ಕರಾಕಾವಿಯ ೫ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಂದು ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಡಾ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಧನಂಜಯ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿಳಾಸ.
೪೯೧ ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ. ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೯೦ 8ನೇ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ.ಹವನೂರ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎಸ್.ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರಿಂದ
೪೮೯ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮ್ಮೇಳನ
೪೮೮ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೧-೨೨
೪೮೭ ಐದನೇ ವಾರ್ಷೀಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ-೨೦೨೨ ರ ಸುವರ್ಣ ಪದಕ ವಿಜೇತರ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
೪೮೬ ಐದನೇ ವಾರ್ಷೀಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ-೨೦೨೨ ರ ಸುವರ್ಣ ಪದಕ ವಿಜೇತರ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
೪೮೫ ೫ ನೇ ವಾರ್ಷೀಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ-೨೦೨೨ ರ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಪದವಿದರರ ಪಟ್ಟಿ
೪೮೪ ಐದನೇ ವಾರ್ಷೀಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ-೨೦೨೨ ರ ಸುವರ್ಣ ಪದಕ ವಿಜೇತರ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
೪೮೩ ಜೂನ್-೨೦೨೧ ರ (ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೨೧/ಜನವರಿ-೨೨ ರಲ್ಲಿ) ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ, ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೮೨ ಕೃಪಾಂಕ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ
೪೮೧ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ
೪೮೦ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು
೪೭೯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
೪೭೮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬೀನಾರ್‌ದ ಮುಕ್ತಾಯ
೪೭೭ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
೪೭೬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬೀನಾರ್‌ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
೪೭೫ ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸಾಲಿನ್ ೫ ವರ್ಷದ ಬಿಎ/ಬಿಬಿಎ/ಬಿಕಾಂ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯ ೩,೫,೭ ಮತ್ತು ೯ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳ ಆರಂಭ
೪೭೪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ
೪೭೩ ೩ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ೩ನೇ ಮತ್ತು ೫ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ೨೧.೧೨.೨೦೨೧ ರಂದು ನಡೆದ ಕರಾಕಾವಿಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.
೪೭೨ ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ್ ೩ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯ ೩ ನೇ ಮತ್ತು ೫ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ
೪೭೧ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅರ್ಜಿ
೪೭೦ ಫೇಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್, ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷೀಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೬೯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕುರಿತಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದೊರಣೆಗಳು
೪೬೮ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಚರಣೆ
೪೬೭ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (೨೦೨೨-೨೩)
೪೬೬ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೬೫ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೬೪ ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ೫ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ.,/ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. ನಾನ್ ಆನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆನರ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
೪೬೩ ಜೂನ್-೨೦೨೧ (ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ -೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ) ರ ಅಂತಿಮ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಫೋಟೋಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೬೨ ಖಾಯಂ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
೪೬೧ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೪೬೦ ಅಕ್ಟೋಬರ / ನವಂಬರ್ -೨೦೨೧ ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ
೪೫೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವ್ಹಂಬರ್ ೨೦೨೧ರ-ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
೪೫೮ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.
೪೫೭ ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೨೦ (ಮಾರ್ಚ್-೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ)ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಫೋಟೋಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೫೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೫೫ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೧-೨೨
೪೫೪ ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೧-೨೨

೪೫೩

ನಮೂನೆ ೦೧ ರಿಂದ ೧೦

೪೫೨

ಹಾರ್ನ್ಸ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರ್ನ್ಸ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ನಾನ್ ಹಾರ್ನ್ಸ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತೆಗೆದುಕೋಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

೪೫೧

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯೋಜನೆ ೨೦೨೧-೨೨

೪೫೦

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

೪೪೯

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೧ರ ಅಂತಿಮ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

೪೪೮

ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ 5ವರ್ಷದ B.B.A., LL.B. (Hons.) ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ತಾಕ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

೪೪೭

ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ 5ವರ್ಷದ B.A., LL.B. (Hons.) ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ತಾಕ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

೪೪೬

ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೧-೨೨.

೪೪೫

ವಿವಿದ ಕಾನೂನು ಕೊರ್ಸುಗಳ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-೨೦೨೧

೪೪೪

"ಖಾಯಂ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ"

೪೪೩

"ಖಾಯಂ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ"

೪೪೨

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ. ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ 2021-22

೪೪೧

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ. ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ 2021-22

೪೪೦

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್ “ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಿತಾಕ್ಷರ, ವಚನ, ದಾಸ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು : ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ”

೪೩೯

೫ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ

೪೩೮

ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

೪೩೭

ಮಾರ್ಚ್ -೨೦೨೧ ರ ಉಳಿದ (ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

೪೩೬

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ (ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್)

೪೩೫

ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋಶ

೪೩೪

7 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮೂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

೪೩೩

ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋಶ

೪೩೨

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಂಟನೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

೪೩೧

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜಿ.ದೇಸಾಯಿ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ - ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿಭಜನೆ: ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ

೪೩೦

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸಮಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

೪೨೯

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್

೪೨೮

"ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ"

೪೨೭

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ೨೨-೦೪-೨೦೨೧ ರಿಂದ ೨೮-೦೪-೨೦೨೧ ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ೫ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

೪೨೬

ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿ

೪೨೫

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುಶಾಸನ (Statute Framing Committee) ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಾದೇಶ ರಚನಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ (Regulation Framing and Review Committee) ಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು.

೪೨೪

ಪ್ಯರ‍್ಯಾ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಟೀರ್ಪಿಕೇಟ ಕೋರ್ಸುನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

೪೨೩

ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ

೪೨೨

ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೦-೨೧

೪೨೧

ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೨೦-೨೧

೪೨೦

ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

೪೧೯

 ಪ್ಯಾರಾ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

೪೧೮

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಪರಿಚಯ

೪೧೭

ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ

೪೧೬

ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ

೪೧೫

ಫೆಬ್ರವರಿ -೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಂದೂಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

೪೧೪

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು.

೪೧೩

ಫೆಬ್ರವರಿ -೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ, (ಮಧ್ಯಂತರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ -೨೦೨೦)

೪೧೨

ಒಂದು ವಾರದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಲನರೇಬಲ್ ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ ೧೮ ರಿಂದ ೨೫ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೨೦

೪೧೧

ಒಂದು ವಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ ಲಾ ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ ೩ ರಿಂದ ೯ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೨೦

೪೧೦

ಒಂದು ವಾರದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾ ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ ೧೦ ರಿಂದ ೧೭ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೨೦

೪೦೯

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

೪೦೮

ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

೪೦೭

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕೋಶ

೪೦೬

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಗಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ

೪೦೫

ಆನರ್ಸ ಕೋರ್ಸಿನ ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯

೪೦೪

ಕಾನೂನಿನ ಒರೆಗೆ ೫

೪೦೩

ಎರಡು ದಿನದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ಲಾ

೪೦೨

ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದು ವರೆಸಿರುವ ಕುರಿತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯

೪೦೧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಾದೇಶ ರಚನಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ
೪೦೦ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದು ವರೆಸಿರುವ ಕುರಿತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯.
೩೯೯ ದಿನಾಂಕ 6.5.2020 ರಂದು ಕರಾಕಾವಿಯ 29 ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
೩೯೮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು kslu.registrar@gmail.com ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ
೩೯೭ 160 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 1860ರ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ
೩೯೬ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದು ವರೆಸಿರುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ ೦೪.೦೪.೨೦೨೦ರವರೆಗೆ
೩೯೫ ೭ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ ೨೬ ಮತ್ತು ೨೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦
೩೯೪ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಿ ಎಚಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ
೩೯೩ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೯೨ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೯೧ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೯೦ ಘಟಿಕೊತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೧೭-೨೦೧೮ -೨೦೧೯
೩೮೯ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ ೨೦೧೭-೨೦೧೮-೨೦೧೯
೩೮೮ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2019-20
೩೮೭ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು
೩೮೬ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸುವುದು

೩೮೫

ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯

೩೮೪

ಯುಜಿಸಿಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

೩೮೩

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯

೩೮೨

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸ್ಟೇಟ್ ಇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

೩೮೧

ಕರಾಕಾವಿ ಏಳನೇಯ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ ೨೩ ಮತ್ತು ೨೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯

೩೮೦

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ೩೧ ಜನೆವರಿ ೨೦೨೦ವರೆಗೆ ಮುಂದಿವರೆಸಿ

೩೭೯

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

೩೭೮

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ ೨೦೧೯

೩೭೭

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

೩೭೬

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

೩೭೫

ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ೫ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

೩೭೪

ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು Administrative Law ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ೫ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

೩೭೩

೨೦೧೭ ೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತತ ಕೋರ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಕುರಿತು

೩೭೨

೨೦೧೭ ೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತತ ಕೋರ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಕುರಿತು

೩೭೧

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ೨೦೧೯ ೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

೩೭೦

2019 20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

೩೬೯

2019 20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿ

೩೬೮

ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019-20

೩೬೭

ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು 2019-20

೩೬೬

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

೩೬೫

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

೩೬೪

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ

೩೬೩

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೯-೨೦

೩೬೨

ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಶೃಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೯-೨೦

೩೬೧

ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೦-೨೧

೩೬೦

ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೨೦-೨೧


೩೫೯

ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ


೩೫೮
ಸಂಯೋಜನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣ ಶಾಶ್ವತ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ

೩೫೭
ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ

೩೫೬
ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೦-೨೧

೩೫೫
ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2018-19

೩೫೪
ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು

೩೫೩
ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

೩೫೨
ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ ೨೦೧೯

೩೫೧
ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ೨೦೧೯

೩೫೦
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ

೩೪೯
ಕರಾಕಾವಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 30.04.2019ರಂದು ಆರ್ ಎಲ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ Terrorism is antithesis of Human Rights ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಉಪನ್ಯಾಸ

೩೪೮
ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಿನದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

೩೪೭
೩ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ೫ವರ್ಷದ ಬಿಎ ಬಿಬಿಎ ಬಿಕಾಂಎಲ್ಎಲ್ ಬಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎ ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ ಹಾನ್ಸರ್ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ ಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

೩೪೬
೭ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ೨೭ ಮತ್ತು ೨೮ನೇ ಪೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯
೩೪೫ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ
೩೪೪

ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನೊರಂಜನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ೨೮ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೯ವರೆಗೆ ಮುಂದಿವರೆಸಿ
೩೪೩

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ೧೬ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೯ವರೆಗೆ ಮುಂದಿವರೆಸಿ
೩೪೨

ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ
೩೪೧

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ
೩೪೦

ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾದರ ಪಡಿಸುವುದು
೩೩೯

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೪ ೨೦೧೮ರಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕುರಿತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
೩೩೮

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
೩೩೭

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿೆ
೩೩೬

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೩೫ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 377ರ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚರ್ಚೆ
೩೩೪ ಆರನೇಯ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ದೆ ದಿನಾಂಕ 23 ಮತ್ತು 24 ನವೆಂಬರ್ 2018
೩೩೩ ಯುಜಿಸಿಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ
೩೩೨ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಕರೆ
೩೩೧ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಿಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ
೩೩೦ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
೩೨೯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು
೩೨೮ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ೨೦೧೮
೩೨೭ ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ
೩೨೬ ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ
೩೨೫ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
೩೨೪ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
೩೨೩ 2019 20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೨೨ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2018-19
೩೨೧ ಕರಾಕಾವಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳು
೩೨೦ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ
೩೧೯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೧೮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ೨೦೧೮-೧೯
೩೧೭ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ 4 2018
೩೧೬ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ೨೦೧೮
೩೧೫ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೮
೩೧೪ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ ೨೦೧೮
೩೧೩ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ ೨೦೧೮
೩೧೨ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
೩೧೧ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ ೨೦೧೮
೩೧೦ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ಟೆಂಡರ
೩೦೯ ಕರಾಕಾವಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2018-19
೩೦೮ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ 2017 18 ಆಯೋಜಕರು ಆರ್ ಐ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ 22 ರಿಂದ 25ನೇ ಮೇ 2018
೩೦೭ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆ
೩೦೬ ೩ನೇ ಕಾನೂನಿನ ಒರೆಗೆ
೩೦೫ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರ್ಯಾಂಕಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
೩೦೪ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ
೩೦೩ ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
೩೦೨ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
೩೦೧ 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 3 ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಚ್ 2018
೩೦೦ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 2018 ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
೨೯೯ 5ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 23 ಮತ್ತು 24 ಮಾರ್ಚ್ 2018
೨೯೮ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 2018 ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
೨೯೭ 6ನೇ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018
೨೯೬ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
೨೯೫ 6ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಿನಾಂಕ 21 ಮತ್ತು 22ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018
೨೯೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ
೨೯೩ ಮಹದಾಯಿಯ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ೨೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದಿನಾಂಕ ೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
೨೯೨ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
೨೯೧ ಪರಿಷ್ಕçತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ
೨೯೦ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭
೨೮೯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೨೮೮ ಸಹ ಸಂಶೊಧಕರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
೨೮೭ ಪಿ ಎಚಡಿ ಕೋರ್ಸ ವರ್ಕ ೨೦೧೭-೧೮
೨೮೬ ಪಿ ಎಚಡಿಯ ಕೋರ್ಸ ವರ್ಕನ ರೂಪರೇಷೆ ೨೦೧೭-೧೮
೨೮೫ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭
೨೮೪ ಎಲ ಐ ಸಿಯ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ೨೦೧೮-೧೯
೨೮೩ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಿ ಎಚಡಿ ಅಭ್ಯರ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೧೭-೧೮
೨೮೨ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭
೨೮೧ ಅನಿತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು
೨೮೦ ಪಿ ಎಚಡಿ ಯ ಅರ್ಹತಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಪಟ್ಟಿ
೨೭೯ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೧೭-೧೮
೨೭೮ ನಾಲ್ಕನೇಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ
೨೭೭ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೨ ೨೦೧೭-೧೮
೨೭೬ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೧೭-೧೮
೨೭೫ ಇಂಟರ್ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ೨೦೧೭-೧೮
೨೭೪ ಹಾಜರಾತಿ
೨೭೩ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
೨೭೨ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ
೨೭೧ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ
೨೭೦ ಕೊನಸ್ಟಿಟ್ಯುಶನಲ್ ಲಾ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು
೨೬೯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಸ
೨೬೮ ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್
೨೬೭ ಪರಿಷ್ಕçತ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ ೨೦೧೭-೧೮
೨೬೬ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ ೨೦೧೭-೧೮
೨೬೫ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೭-೧೮
೨೬೪ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೮-೧೯
೨೬೩ ಕರಾಕಾವಿ ವೆಬಸೈಟನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಸನ ಡಾಟಾ ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
೨೬೨ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ೨೦೧೭
೨೬೧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೭
೨೬೦ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೭
೨೫೯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೭
೨೫೮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೭
೨೫೭ ಪರಿಷ್ಕçತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನೆವರಿ ೨೦೧೬ ೧೭
೨೫೬ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ ೨೦೧೬
೨೫೫ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬
೨೫೪ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೬
೨೫೩ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೨೫೨ ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೨೫೧ ಕರಾಕಾವಿ ವೆಬಸೈಟನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಸನ ಡಾಟಾ ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
೨೫೦ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
೨೪೯ ಸಂಶೊಧನಾಕಾರರ ರಿಜಿಸ್ಟೆçÃಷನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
೨೪೮ ಅನಿತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು
೨೪೭ ೩ ಹಾಗೂ ೫ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಶನ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು
೨೪೬ ಸಂಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೮-೧೯
೨೪೫ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ
೨೪೪ ನವೀಕರಣ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ
೨೪೩ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ
೨೪೨ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2014
೨೪೧ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೨೪೦ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೨೩೯ ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸಿನ ರೆಗುಲೇಶನ್ ಕುರಿತು
೨೩೮ ಯುವಜನೊತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
೨೩೭ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಕೋರ್ಸು ೨೦೧೬-೧೭
೨೩೬ ಸಂಯೋಜನಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೭-೧೮
೨೩೫ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೧೬-೧೭
೨೩೪  ಪರೀಕ್ಷೆ
೨೩೩  ಕರಾಕಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಸನ ಡಾಟಾ ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
೨೩೨  ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2016-17 ರ ಅನುಮತಿ
೨೩೧  ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್
೨೩೦  ಹಾಜರಾತಿ
೨೨೯  ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ
೨೨೮  ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್
೨೨೭  ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ೨೦೧೭
೨೨೬  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ೨೦೧೭
೨೨೫  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ ಫ್ರೆಶರ
೨೨೪  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ ರಿಪಿಟರ್
೨೨೩  ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಭೆ ೨೦೧೭
೨೨೨  ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೧೭-೧೮
೨೨೧  ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೧೭-೧೮
೨೨೦  ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ೨೦೧೭
೨೧೯  ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
೨೧೮  ೫ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ೨೭ ಹಾಗೂ ೨೮ ಏಪ್ರೀಲ್ ೨೦೧೭
೨೧೭  ಸಂಶೊಧನಾಕಾರರ ರಿಜಿಸ್ಟೆçÃಷನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
೨೧೬  ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
೨೧೫  ಯುವಜನೊತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೨೧೪  ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾನುನು ಕೋರ್ಸಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಕುರಿತು
೨೧೩  ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಹಿಳಾ ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆ ೮ ರಿಂದ ೧೦ ಮಾರ್ಚ ೨೦೧೭
೨೧೨  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬
೨೧೧  ನಾಲ್ಕನೇಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ೧೮ ಹಾಗೂ ೧೯ ಮಾರ್ಚ ೨೦೧೭
೨೧೦  ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ
೨೦೯  ಪಿ ಎಚಡಿಯ ಕೋರ್ಸ ವರ್ಕನ ರೂಪರೇಷೆ
೨೦೮  ನಾಲ್ಕನೇಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ೨೦೧೬
೨೦೭  ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು
೨೦೬  ಪಿ ಎಚಡಿ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರೇಷನ ೨೦೧೬-೧೭
೨೦೫  ಪಿ ಎಚಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ೨೦೧೬-೧೭
೨೦೪  ಪಿ ಎಚಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೧೬-೧೭
೨೦೩  ಪಿ ಎಚಡಿ ಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು ೨೦೧೬-೧೭
೨೦೨  ಪಿ ಎಚಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೬-೧೭
೨೦೧  ಪಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ೨೦೧೬-೧೭
೨೦೦  ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ೨೦೧೬ ಕುರಿತು
೧೯೯  ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೮  ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೭  ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೬  ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೫  ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೪ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೩ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೨ ಪಾಸಿಂಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೧ ಪ್ರಾವಿಜನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೯೦ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೮೯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೬-೧೭
೧೮೮ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಸಮಿತಿ
೧೮೭ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ
೧೮೬ ಕ್ರೀಡೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ
೧೮೫ ನಕಲು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ
೧೮೪ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ
೧೮೩ ಪಜಾಪಪಂಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ
೧೮೨ ಸ್ಟö್ಯಟ್ಯುಟ ಫ್ರೇಮಿಂಗ ಸಮಿತಿ
೧೮೧ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಕೋರ್ಸನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೧೬-೧೭
೧೮೦ ಖರೀದಿಯ ಟೆಂಡರ ಸಮಿತಿ ೨೦೧೬-೧೭
೧೭೯ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ೨೦೧೬-೧೭
೧೭೮ ಕರಾಕಾವಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ ಇನಫಾರಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರನ ಹುದ್ದೆ
೧೭೭ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೧೬-೧೭
೧೭೬ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ೨೦೧೬
೧೭೫ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೧೬-೧೭
೧೭೪ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೭೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾನೂನೊತ್ಸವದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೧೭೨ ಲೀಗಲ್ ಟಚಸ್ಟೊನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾನೂನೊತ್ಸವ
೧೭೧ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೬
೧೭೦ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ ಕೋರ್ಸಿನ ಎರಡನೇಯ ಅಮೆಂಡಮೆAಟಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನಗಳು
೧೬೯ ಅಂತರ ಜೊನಿನ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ೨೧ ಹಾಗೂ ೨೨ ಏಪ್ರೀಲ್ ೨೦೧೬
೧೬೮ ಸಂಶೊಧನಾಕಾರರ ರಿಜಿಸ್ಟೆçÃಷನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
೧೬೭ ಪರಿಕ್ಷೇಯ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ ಅಮೆಂಡಮೆAಟ ೨೦೧೪
೧೬೬ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ೧ ಹಾಗೂ ೨
೧೬೫ ನ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಸ್ವಕಲಿಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ ಸಲ್ಲಿಕೆ
೧೬೪ ಕರಾಕಾವಿಯ ವಾಹನ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟೆಂಡರ ಕರೆಯುವಿಕೆ
೧೬೩ ಪಿ ಎಚಡಿ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರೇಷನ ೨೦೧೫-೧೬
೧೬೨ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫
೧೬೧ ಪಿ ಎಚಡಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ೨೦೧೫-೧೬
೧೬೦ ಪಿ ಎಚಡಿ ಯ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಅರ್ಭ್ಯಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೧೫-೧೬
೧೫೯ ಪಿ ಎಚಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೫-೧೬
೧೫೮ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೫೭ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೫೬ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೧೫೫ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಕರಾಕಾವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
೧೫೪ ಸಂಯೋಜನಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೬-೧೭
೧೫೩ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ೨೦೧೫
೧೫೨ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು
೧೫೧ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಕೋರ್ಸ ೨೦೧೫-೧೬
೧೫೦ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಕೋರ್ಸ ೨೦೧೫-೧೬
೧೪೯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೫-೧೬
೧೪೮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ೨೦೧೫-೧೬
೧೪೭ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
೧೪೬ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೫-೧೬
೧೪೫
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೫
೧೪೪ ಡಿಸೆಂಬರ್, ೨೦೧೪ ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಚಿಕೆ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
೧೪೩
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದಿಂದ KSLU ೧೨B ಮಾನ್ಯತೆ
೧೪೨ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್. ಎಂ. ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
೧೪೧ ೨ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್
೧೪೦
ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಸೂಚನೆ
೧೩೯
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
೧೩೮
ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
೧೩೭ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ (೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ)
೧೩೬
ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೊಸ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೧೩೫
KSLU ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನಿಯೋಜನೆ
೧೩೪ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪಿಎಚ್.ಡಿ.) (ತಿದ್ದುಪಡಿ)
೧೩೩ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿ LL.M
೧೩೨ KSLU ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ೫ ವರ್ಷಗಳ B.A.,LL.B ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಜರ್-ಮೈನರ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
೧೩೧ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ ಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
೧೩೦ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ ಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
೧೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
೧೨೮ ೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರ‍್ಷದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರ‍್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕರ‍್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೧೨೭ ೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ
೧೨೬ ೧ ವರ್ಷದ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಂ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
೧೨೫ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ ಎಂ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ೨೦೧೪-೧೫
೧೨೪ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೪-೧೫
೧೨೩ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ೨೦೧೪-೧೫
೧೨೨ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ ಎಂ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೪-೧೫
೧೨೧ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ೨೦೧೪-೧೫
೧೨೦ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
೧೧೯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕನ್ನಡ
೧೧೮ ಪೇಪರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ
೧೧೭ ಜೂನ್ (೨೦೧೪) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೧೧೬ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೪-೧೫
೧೧೫ ಪ್ರವೇಶ ಪೋಸ್ಟರ್ ೨೦೧೪-೧೫
೧೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ನೋಂದಣಿ
೧೧೩ ಕಡ್ಡಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೨
೧೧೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
೧೧೧ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋಕಾಪಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)
೧೧೦ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)
೧೦೯ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)
೧೦೮ ೨೦೧೪-೧೫ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ LIC ಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೧೦೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ನೋಂದಣಿ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ)
೧೦೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ನೋಂದಣಿ (ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ)
೧೦೫ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಂತರಿಕ ದೂರುಗಳ ಸಮಿತಿ
೧೦೪ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೪-೧೫
೧೦೩ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೧೦೨ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೧೦೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೩ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
೧೦೦ ೨೦೧೩-೧೪ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
೯೯ ಕೆಎಸ್‌ಎಲ್‌ಯು ೨೦೧೩-೧೪ರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೯೮ ಬೋಧನಾ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ
೯೭ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
೯೬ ಸಹಾಯಕ
೯೫ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್
೯೪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
೯೩ ಚಾಲಕ
೯೨ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
೯೧ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
೯೦ ಕಛೇರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್
೮೯ ಸಹಾಯಕ
೮೮ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್
೮೭ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
೮೬ ಚಾಲಕ
೮೫ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ
೮೪ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಹಳೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೮೩ ಕಛೇರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಹಾಯಕರು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ
೮೨ ಕಛೇರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೮೧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
೮೦ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೭೯ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೭೮ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೭೭ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೭೬ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ
೭೫ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೭೪ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೭೩ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮೇಲೆ UGC ನಿಯಮಗಳು
೭೨ ಬೋಧನಾ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
೭೧ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೩-೧೪
೭೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೩ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೬೯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೬೮ ೨೦೧೩-೨೦೧೪ರ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ
೬೭ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
೬೬ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೬೫ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
೬೪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮೇಲೆ UGC ನಿಯಮಗಳು
೬೩ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಯು ಜೂನ್ 2012 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು 7ನೇ ಮೇ 2012 ರೊಳಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ
೬೨ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೬೧ ೨೦೧೨–೧೩ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದ ನೌಕರರ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೬೦ ೨೦೧೨-೨೦೧೩ರ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೫೯ ೨೦೧೨-೨೦೧೩ರ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ
೫೮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ
೫೭ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಮರು-ಸಂವಿಧಾನ
೫೬ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮರು-ಸಂವಿಧಾನ-ಸಮಿತಿ
೫೫ ಕಾಯಿದೆಗಳ ರಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಮರು-ಸಂವಿಧಾನ
೫೪ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ೨೦೧೧
೫೩ ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ಮರು-ಸಂವಿಧಾನ
೫೨ ತಾಜಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೫೧ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೫೦ ನವೀಕರಣ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧದ ನವೀಕರಣ
೪೯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
೪೮ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
೪೭ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂವಿಧಾನ
೪೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
೪೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೧ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
೪೪ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ
೪೩ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೪೨ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
೪೧ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
೪೦ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೯ 3 ವರ್ಷಗಳ LL B 5 ವರ್ಷಗಳ B A B A LLB & 5 ವರ್ಷಗಳ B A LLB BBA LL B (ಗೌರವಗಳು) & 2 ವರ್ಷಗಳ 2012 - 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ LL M ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೮ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
೩೭ ಜೂನ್ ೨೦೧೧ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
೩೪ ಎಲ್ಐಸಿ ೨೦೧೧ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೩೩ ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ೨೦೧೧
೩೨ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೩೧ ಯೋಜನಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಮರು-ಸಂವಿಧಾನ
೩೦ 3 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ LLB - 1 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ LLM ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೨೯ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೨೮ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೨೭ ಜೂನ್೨೦೧೦ರ 3 ವರ್ಷದ LL B 5 ವರ್ಷದ B A LL B ಮತ್ತು BB A LL B ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ I & II ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
೨೬ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
೨೫ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ
೨೪ KSLU ನ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೨೩ ಹಳೆಯ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
೨೨ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ KSLU ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
೨೧ KSLU ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಡೀನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
೨೦ KSLU ನ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೧೯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
೧೮ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ
೧೭ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
೧೬ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
೧೫ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
೧೪ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ
೧೩ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೇಮಕಾತಿ
೧೨ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಗಣನೆ ಸಮಿತಿ
೧೧ ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿ
೧೦ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಮಿತಿ
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಶಾಸನಗಳ ಅನುಮೋದನೆ
KSLU ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೧೬ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
KSLU ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-02-2024 10:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080