ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಯೋಜಿತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿಳಾಸ

ಮಿಂಚಂಚೆ ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣ

೧.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಜೆ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಡಿ.ಸಿ.ಕಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ

ದೂರವಣಿ:  ೦೮೩೬-೨೩೭೨೨೪೪, ೨೩೭೭೯೦೧

Patil_gb62@yahoo.com

೨.

ಹುರಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ-೫೮೦ ೦೦೮.

ದೂರವಣಿ: ೦೮೩೬-೨೪೪೬೨೦೫

www.halawcollege.in

 

೩.

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-೫೮೦೦೩೧.

ದೂರವಣಿ: ೦೮೩೬-೨೩೭೨೨೪೪, ೨೩೭೭೯೦೧

Patil_gb62@yahoo.com

 

೪.

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಕ್ರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಹೆಗ್ಗೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ೫೮೦ ೦೨೪

ದೂರವಣಿ: ೦೮೨೧-೨೫೪೮೨೪೪, ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೨೫೪೮೨೪೩

Principal@jsslawcollege.com

www.jasslawcollege.com

೫.

ರಾಣೆಬೇನ್ನುರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಮಾಗೊಡ್ ರ್ಕೋಸ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ರಾಣೆಬೇನ್ನುರು–೫೮೧ ೧೧೫

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಣಿ: ೦೮೩೭೩-೨೯೦೬೪೦,

www.rteslawcollege.in

 

೬.

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಎಸ್.ಎ.ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಹಾತ್ಲಗೇರಿ ನಾಕಾ, ಪೋಸ್ಟ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂ ೮೨, ಗದಗ-೫೮೨೧೦೧.

ದೂರವಣಿ: ೦೮೩೭೨-೨೩೮೯೮೫, ೨೩೬೭೩೬, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೩೭೨-೨೩೩೬೫೬

samlcg74@yahoo.co.in.

೭.

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿರಿಸಿ-೫೮೧ ೪೦೨.

ದೂರವಣಿ: ೦೮೩೮೪-೨೩೬೯೯೮

www.meslawcollegesirsi.co.in

 

೮.

ಸಾಗರ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಾಲೇಜ್ಡ್ ವೀಲೆಜ್, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, #೨೨-೨೩, ಎನ್. ಎಚ್-೨೦೬, ಉಲ್ಲಾರ್-೫೭೭೪೧೨, ಸಾರಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೂರವಣಿ: ೦೮೧೮೩-೨೫೩೮೦೧, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : ೦೮೧೮೩-೨೫೩೮೦೪

sigandoor@gmail.com  www.sigandooreducation.com

 

೯.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ

ರಾಜಾ ಲಖಮನಗೌಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ತಿಲಕವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ-೫೯೦ ೦೦೬.

ದೂರವಣಿ: ೨೪೦೫೫೦೧, ೨೪೪೫೪೭೩, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೪೦೨೧೮೨

rllawcollege@rediffmail.com

೧೦.

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಬಿ.ವ್ಹಿ.ಬೆಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕಾಲೇಜ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಳಗಾವಿ– ೫೯೦ ೦೦೧

ದೂರವಣಿ: ೦೮೩೧-೨೪೨೩೭೩೪,  ೨೪೬೫೯೩೫ ,  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೪೨೦೦೯೦೮

bvbelladlawcollege@rediffmail.com www.klelawcolleges.org

 

೧೧.

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಪೋಸ್ಟ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂ. ೨, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-೫೯೧ ೨೦೧.

ದೂರವಣಿ: (ಔ) ೦೮೩೩೮-೨೭೪೩೬೯

(ಖ) ೦೮೩೩೮-೨೭೨೦೮೭,

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೩೩೮-೨೭೫೨೦೦

kleslc5­_ckd@yahoo.com

೧೨.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಅನಂತ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಸಂಕೇಶ್ವರ-೫೯೧ ೩೧೩.

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೩೩-೨೭೪೬೫೬, ೨೭೨೪೨೭

sunitapatil123@yahoo.co.in

 

೧೩.

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪಿ.ಬಿ.ನಂ: ೨೦, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಗೋಕಾಕ್-೫೯೧ ೩೦೭,

ದೂರವಣಿ: ೦೮೩೩೨-೨೨೬೭೩೫, ೨೨೭೨೭೨, ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೦೮೩೩೨-೨೨೬೧೩೫,

sljlawPrincipal@gmail.com

 

೧೪.

ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಎಚ್.ವ್ಹಿ.ಕೌಜಲಗಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಬೈಲ್‌ಹೊಂಗಲ್ – ೫೯೧೧೦೨. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ:

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೮೮-೨೯೨೪೪೨

www.krceslawcollegebaihongal.org

೧೫.

ಅಂಜುಮನ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಮನಗೊಲಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪೂರ-೫೮೬ ೧೦೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೨೨೦೧೪೫, ೯೪೪೯೧೯೦೪೯೨.

anjumalaw.bjp@gmail.com

 

೧೬.

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಡಾ. ನಾಗನುರು ಎಜ್ಯೂಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಶಿಲಾದೇವಿ ನಾಗನುರು ಕಾಲೋನಿ, ಕಾಲೇಜ ರಸ್ತೆ,

ವಿಜಯಪೂರ-೫೮೬ ೧೦೧

ದೂರವಾಣಿ:  ೦೮೩೫೨-೨೫೭೨೬೦

siddeshwarlaw@ymail.com

 

೧೭.

ಬಿ.ವಿ.ವಿ.ಕೆ. ಸಂಘದ

ಎಸ್.ಸಿ. ನಂದಿಮಠ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬಾಗಲಕೋಟ್-೫೮೭ ೧೦೧

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೫೪-೨೨೦೬೬೪,  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೩೫೪-೨೨೫೧೦೨

scnlc@rediffmail.com

೧೮.

ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಗಿರೀಶ್ ನಗರ, ಜಮಖಂಡಿ-೫೮೭೩೦೧

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೫೩-೨೨೧೩೦೦

bldealawcollege@yahoo.in

www.bldeajkd.com

೧೯.

ಆರ್.ಎಲ್.ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪಿ.ಜಿ.ಎಕ್ಸಟೆಂಶನ್, ದಾವಣಗೇರೆ-೫೭೭ ೦೦೨.

ದೂರವಾಣಿ: ೨೫೦೨೩೭, ೨೨೫೦೫೯

rllcdvg@sancharnet.in ,

Rllc-dvg@yahoo.com

೨೦.

ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಎಐಆರ್ ಸ್ಟೇಶನ್, ಸಿ.ಕೆ. ಪೂರಾ ಎಕ್ಸಟೇನ್‌ಷನ್

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-೫೭೭ ೫೦೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೯೪-೨೨೪೫೪೯, ೯೪೪೮೬೬೫೦೮೮

slccta@rediffmail.com

 

೨೧.

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

(ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ದಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್) ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ,   ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-೫೭೭ ೫೦೧.

ದೂರವಾಣಿ:೦೮೧೯೪-೪೨೪೬೩೮, ೪೨೨೨೫೦,

sjmlawcollege1993@gmail.com

www.sjmlaw.org

 

೨೨.

ಶೇಠ ಶಂಕರಲಾಲ್ ಲಾಹೋಟಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪಿಡಿಎ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ ಕಾಲೇಜ ಎದರು, ಸ್ಟೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶ, ಕಲಬುರಗಿ -೫೮೫ ೧೦೨.

ದೂರವಾಣಿ:೦೮೪೭೨-೨೩೩೦೫೬, ೨೨೧೭೭೪, ೨೪೬೧೩೫

snypy@yahoo.com,

ksbsharan@gmail.com

 www.geocities.com/ssl.lawcollege

೨೩.

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೊರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೪೭೨-೨೨೩೩೨೯, ೨೫೬೬೬೪

www.Sidhartha_law.org

 

೨೪.

ಜವಾಹರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಯಾದಗಿರಿ-೫೮೫ ೨೦೧,

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೪೭೩-೨೫೨೫೮೨

www.jawaharsociety.org

 

೨೫.

ಆರ್.ವ್ಹಿ. ಬಿಡಪ್ಪ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬೀದರ-೫೮೫ ೪೦೩,

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೪೮೨-೨೩೫೧೨೪.

 principalrvbidaplaw@gmail.com

೨೬.

ಸೇಠ್ ಚುನಲಿಲಾಲ್ ಅಮರ್‌ಚಂದ್ ಬೋರಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಎಲ್.ವಿ.ಡಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,

ರಾಯಚೂರ-೫೮೪ ೧೦೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೫೩೨-೨೪೦೨೨೬

padmajjagirdar@gmail.com

 

೨೭.

ವುಂಕಿ ಸಣ್ಣರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕಪ್ಪಗಲ, ರಸ್ತೆ, ವೈ. ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತಿç ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ- ೫೮೩ ೧೦೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೯೨-೨೫೮೩೬೮. ೯೪೪೯೪೭೭೯೦೦

Vsrlaw108@yahoo.com

 

೨೮.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರಕ ಸಭಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಗದಗ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ವಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ-೫೮೩ ೨೩೧

ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೫೩೯-೨೩೦೪೭೯, ೯೪೮೧೨೯೩೭೪೨

drbsh16@gmail.comÀ

೨೯.

ಜಶೋಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣದಾಸ ರಘುನಾಥದಾಸ್ ಲಡ್ಡಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ                  

ಸೇಡಂ-೫೮೫ ೨೨೨, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ,

jnrllawcollegesedam@rediffmail.com

 

೩೦.

ಮಹದೇವಪ್ಪ ಗಡಗಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಹೌಬಾದ್ ಬಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆ, ಬೀದರ್.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೪೮೨-೨೩೨೦೫೧, ೨೩೨೨೦೬,  ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೦೮೪೮೨-೨೩೨೧೪೩, ೯೮೪೪೦೦೫೧೫೩, ೯೮೪೫೦೨೬೮೨೧

mglawcollegebdr@gmail.com

 

೩೧.

ಅರುಂಧತಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

(ರಂಗAಪೇಟ) ಸೂರಪೂರ-೫೮೫ ೨೨೪.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೪೪೩-೩೨೦೯೭೩, ೯೪೪೯೨೬೬೯೬೯

arlas@rediffmail.com

೩೨.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಲಿಂಗಸಗುರು- ೫೮೪ ೧೨೨.ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೫೩೭-೨೫೭೭೦೨, ೯೯೭೨೯೨೪೧೬೫

subtet@gmail.com

 

೩೩.

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ

ಮಂಗಳೂರ -೫೭೫ ೦೦೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೪-೨೪೯೨೬೩೬, ೨೪೯೪೩೬೦, ೨೪೯೨೬೩೬

sdmlaw@gmail.com

 

೩೪.

ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ -೫೭೬ ೧೦೨.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೦-೨೫೨೦೩೭೩, ೨೫೮೨೧೯೪, ೨೫೨೯೧೭೩

vbcl_college@yahoo.com

www.vbclaw.com

೩೫.

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನೆಹರೂನಗರ, ಪುತ್ತೂರು-೫೭೪ ೨೦೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೫೧-೨೩೦೫೬೧, ೯೪೪೮೧೧೬೩೫೮, ೨೩೩೨೩೩೦೩

www.pesputtur.com

೩೬.

ಕುರುಂಜಿ ವೈಂಕಠರಮಣ ಗೌಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಕುರುಂಜಿಬೆಟ್ಟ-೫೭೪ ೩೨೭. ಸುಳ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.

ದೂರವಾಣಿ:  ೦೮೨೫೭-೨೩೦೬೦೩

www.kvglawcollege.com

 

kvglawcollegesulliadk@yahoo.in

 

೩೭.

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ),
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ,
ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು -೫೭೭೧೦೨

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೬೨-೨೨೧೪೬೬

ಜಂಗಮವಾಣಿ: ೭೭೬೦೮೭೮೦೨೬

mkslawcollege@gmail.com

೩೮.

ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಮಹಾವೀರ ರ್ಸಕಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭ ೨೦೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೧೮೨-೨೭೨೨೨೮

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೧೮೨-೨೨೭೬೬೭

cbrncl@yahoo.co.in

 

www.cbrncl.edu.in

೩೯.

ಆಲ್-ಆಮೀನ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ.೬೯, ಆಲ್-ಆಮೀನ್ ಟಾವರ್ ಹಿಂಬದಿ,

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೨೭.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦೨೨೧೧೨೫೬೩, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦-೨೨೨೭೮೪೬೪.

alameenlaw2008@yahoo.com.

 

೪೦.

ಅರುಣೋದಯ ಇನ್ಸಟ್ಯೂಟ ಆಫ ಲಿಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ

#೫೭, ೮೦ ಫೀಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೫೬

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೮೪೮೩೪೫೫, ೯೯೭೨೫೦೦೮೯೯,

www.ailsb.org

 

sridevi.arunodaya@yahoo.co.in

೪೧.

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

# ಎಫ್-೩೮, ಗೀರಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಕ್ಸ್, ೮೦ ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೭೯,

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೫೮೬೮೬೫, ೯೯೪೫೬೮೪೮೨೪

www.shreebalajilawcollege.com.

 

೪೨.

ಬೆಂಗಳೂರ ಇನ್ಸಟ್ಯೂಟ ಆಫ್ ಲಿಗಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಸ್

ವಿಜಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,

ಆರ್.ವ್ಹಿ. ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರ-೫೬೦೦೦೪,

ದೂರವಾಣಿ: ೨೬೫೬೪೪೧೯, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೬೫೬೧೦೭೨, ೯೮೪೪೭೯೩೬೭೮

bils2004@rediffmail.com

 

www.bhshes.org/bils

 

೪೩.

ಬಿಷಫ ಕಾಟನ್ ವುಮೇನ್ಸ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ. ೧೯, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿಎಸ್‌ಐ ಕಾಂಪೊAಡ್,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೨೭.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೧೨೧೮೯೮, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦-೨೨೪೮೫೫೪೨

bcwclc_apporkodi@yahoo.co.in

 

೪೪.

ಬಿ.ಈ.ಎಸ್.ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಯ

೧೬ನೇ ಮೇನ್, ೪ನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೧೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೬೬೩೦೪೯೯, ೯೪೪೮೨೭೫೩೧೪

www.besinstitution.org

beslawcollege@gmail.com

೪೫.

ಬಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಬಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,

ಬಸವನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೧೯. ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೬೬೭೯೩೩೬,: ೯೪೪೮೧೦೭೦೦೬

bmscl@yahoo.co.in

 

೪೬.

ಬಿಎಎಸ್‌ಸಿಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಡಾ. ರಾಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

#೧&೨, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ(ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದೆ), ಬನ್ನೇರಗಟ್ಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೮೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ – ೬೫೩೦೬೦೯೩, ೬೫೩೦೬೦೯೪/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦- ೨೫೭೮೦೨೩೭, ೯೮೪೫೦೨೫೯೭೯

rmlcl_blore@yahoo.com

 

೪೭.

ಇಂದಿರಾ ಪ್ರೀಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾನೂನು ವiಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ: ೧, ಅಟ್ಟುರ್-ಪೋಸ್ಟ, ಯಲಹಂಕಾ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣ,  ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦ ೦೬೪

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೬೫೩೩೨೭೪೦, ೬೪೫೪೪೫೨೬, ೯೮೪೫೪೩೯೭೩೭

www.Ipcollegeoflaw.com

 

೪೮.

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಸರ್. ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ಬಡಾವಣೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ವೃತ್ತ ೩, ಸಿ.ಎ.ನಂ: ೨, ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆ, ಉಲ್ಲಾಲ ಪೋಸ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೫೬

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೩೨೪೫೨೯, ೨೩೩೦೭೮೩೫, ೯೮೪೫೪೨೭೪೪೩.

www.klelawcollege.org


info@klelawcollege.org

೪೯.

ರಾಮಯ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಮಲ್ಟಿಪರಪಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಐಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,

ಎಮ್.ಎಸ್.ಆರ್.ನಗರ,

ಬೆAಗಳೂರು-೫೬೦೦೫೪.

ದೂರವಾಣಿ:  ೦೮೦-೬೫೭೦೮೦೧೫,೫೭೭೦೮೦೧೫

೨೩೬೦೨೯೨೬, ೨೩೬೦೬೯೦೯,

info@msrcl.org

 

www.msrcl.org

 

೫೦.

ಪಂಚಮಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ-೮೦/೧, ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, (ಪೋಡರ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ), ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೧೧೨

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೫೦೬೪೦೪/ ೯೮೮೦೨೨೮೬೫೩

www.panchamicollegeoflaw.com.

 

೫೧.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ: ೧೯/೭೪, ೮ನೇ ರ್ಕೋಸ್, ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ ನಗರ, ಕಮಲಾ ನಗರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಅಶೋಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೭೯.

bangalorelawcollege6@gmail.com

 

೫೨.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ೧೧ನೇ ವೃತ್ತ, ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊದಂಡರಾಮಪೂರA, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೦೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೩೧೨೮೩೪/  ೯೮೪೪೦೫೧೮೮೦

rgcl@vsnl.net

 

www.rgcl.1994@Gmail.com

೫೩.

ಶೇಷಾದ್ರಿಪೂರಂ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶೇಷಾದ್ರಿಪೂರಂ

ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦೦೨೦

ದೂರವಾಣಿ:  ೦೮೦-೨೨೯೫೫೩೬೭/ ೯೮೮೬೧೨೭೪೧೪

www.spmlawcollege.ac.in

 

೫೪.

ಸರ್ವೋದಯಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ. ೮೬೭, ವಸಂತಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಡಾ. ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಚೋರ್ಡ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೮೬.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೨೩೪೯೭೦/ ೯೮೪೪೪೫೩೯೭೩

sarvodayalawcollege@yahoo.com

 

೫೫.

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

೯, ರೇಸ ಕೋರ್ಸ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೦೯.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೨೬೩೪೬೮/೯೪೪೮೦೪೬೮೫೬

sjrcl.principal@gmail.com

 

೫೬.

ದಿ ಆಕ್ಸಫರ್ಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 

೧೯ನೇಯ ಮುಖ್ಯ, ೧೭ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಚಎಸಎಸಆರ ಲೇಔಟ, ಸ್ಟಿçÃಟ-೪, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೧೦೨.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೩೦೨೬೬೩೯೦/೩೦೨೬೬೩೯೧

ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೦೮೦-೩೦೨೬೬೩೯೯

theoxfordlawinstitution@gmail.com

 

www.theoxford.edu

೫೭.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ,

ಬೆAಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೯೧

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೬೬೧೫೮೫೧

himalapk123@yahoo.co.in

 

೫೮.

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

#೧೨/೧, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೨೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೩೨೩೩೦೩/೨೩೧೨೩೭೭೫

ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೨೩೩೨೩೩೦೩

vclPrincipal@gmail.com

 

vivekanandacollegeoflaw@gmail.com

www.vivekananda-jes.org

೫೯.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ: ೨, ೫ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್‌ಪೂರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೨೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೬೫೩೦೯೦೦೨, ೯೨೪೩೦೫೫೧೮೮

jyothi.lawcollege@yahoo.com

 

೬೦.

ಹಾವನೂರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ: ೧೧೦, ೨ನೇ ‘ಎ‘ ಮುಖ್ಯ, ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹ್ಯೊಸಳನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೧೬.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೬೪೫೩೬೮೦೦/೬೪೫೩೬೭೯೮/೯೯/೯೯೧೬೧೩೪೭೨೩

www.havnurcollege.org

 

havnurcollege@yahoo.com

 

೬೧.

ಟೀಚರ‍್ಸ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಲೇಕ ಸೈಡ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಹಳೆಯ ಮದರಾಸ ರಸ್ತೆ, ಮೆದಾಹಳ್ಳಿ, ವರಗೊನಗರ-(ಪೊಸ್ಟ), ಬೆಂಗಳೂರು-೪೯.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೫೭೬೭೯೬೨೨, ೯೮೪೪೩೨೯೪೮೫, ೯೭೩೧೧೧೦೬೫೨

Shankarappags@gmail.com

 

೬೨.

ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬಿ.ಹೆಚ.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨ ೧೦೨.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೬-೨೨೭೮೨೪೩

ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೨೨೫೭೭೦೮

www.vidyodayafoundation.org


vidyodayalawcollege@gmail.com

೬೩.

ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪೂರಂ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦ ೦೪,

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೧-೨೩೩೨೬೧೭/೪೨೬೦೬೬೨

ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೦೮೨೧-೨೩೩೨೬೧೭

svlcmys@yahoo.co.in

 

www.svlawcollege.org

೬೪.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಪ್ಪ ಮಹಾಜನ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦ ೦೧೨

#೩೫೩, ೫ನೇ ವೃತ್ತ, ಹೊಸ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦ ೦೦೯.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೧-೨೫೧೧೬೦೭, ೨೫೪೬೪೭೧

mahajanalawcollege@gmail.com

 

೬೫.

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, (sಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ)

ಹೊಸ ಕಾಂತರಾಜೆ, ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ,

ಮೈಸೂರು-೫೭೦ ೦೨೩. 

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೧-೨೫೪೮೨೪೪, ಈಚಿx: ೨೫೪೮೨೪೩

Principal@jsslawcollege.com

 

www.jasslawcollege.com

 

೬೬.

ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦ ೦೨೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೧-೨೪೨೬೨೨೦/೯೪೪೯೭೦೩೩೮೦

ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೦೮೨೧-೨೪೨೩೨೩೧

www.vvlc.org

 

೬೭.

ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪಿ.ಇ.ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯಾ-೫೭೧ ೪೦೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೩೨-೨೨೨೨೯೪

peslawcollege_Mandya@yahoo.com

 

೬೮.

ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗೇಗೌಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾªದ್ಯಾಲಯ

ಮಳವಳಿ-೫೭೧ ೪೩೦,

ಮಂಡ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೩೧-೨೪೪೬೪೦/೯೮೪೪೫೧೮೯೬೭

Andani_bn@yahoo.com

 

೬೯.

ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಎಐಆರ ಹಿಂಬದಿ, ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.

ದೂರವಾಣಿ: ೨೪೫೪೦೬, ೨೪೫೪೧೪, ೨೩೧೯೨೪

mklc2hsn@yahoo.co.in

 

೭೦.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವಿರುದ್ಧ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜೆ ಕ್ಯಾಂರಸ್, ಸಲಾಮಗ್ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-೫೭೩೨೦೧

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೭೨-೨೩೩೦೮೦, ೯೯೦೦೧೬೩೨೦೫

principalglch@gmail.com

 

೭೧.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೭೫-೨೭೨೦೨೧

Principal.glc.hnp@gmail.com

 

೭೨.

ಶ್ರೀ ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಓರಗಂ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ. -೫೬೩೧೨೦, ಕೋಲಾರ 

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೫೩-೨೭೪೭೦೬/೯೪೪೮೫೦೭೩೨೨

www.skhlawcollege.kgf.com

 

೭೩.

ಬಸವಶ್ರೀ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಗಜಲದಿನ್ನೆ, ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್. ಪೋಸ್ಟ್, ಡಿ.ಎಚ್.ಓ. ಕಛೇರಿ ಹಿಂದೆ, ಕೋಲಾರ-೫೬೩೧೦೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೨೬೫೬೪೪೧೯, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೬೫೬೧೦೭೨, ೯೮೪೪೭೯೩೬೭೮

bils2004@rediffmail.com

 

www.bhshes.org/bils

 

೭೪.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಅರಹಳ್ಳಿ, (ಪಾವರ್ ಗ್ರೀಡ್ ಹತ್ತಿರ), ಕೋಲಾರ-೫೬೩ ೧೦೨,

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೫೨-೨೪೧೪೨೪,೯೩೪೧೯೪೦೩೯೦, ೯೭೪೧೨೨೨೯೪೬

glck.kolar@gmail.com

 

೭೫.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ  

 

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,

ರಾಮನಗರ-೫೭೧೫೧೧

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೭೨೭೩೧೧೦

glcramanagara@gmail.com

 

೭೬.

ಎಮ್.ಎಚ್.ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಎಂ.ಎಚ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನರಗ, ರಾಮನಗರ.-೫೭೧ ೫೧೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೭೨೭೪೨೫೩, ೭೨೭೬೩೪೬,ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦- ೭೨೭೪೬೪೪೦, ೯೮೮೦೦೪೫೫೬೯

mheducation@vsnl.net

 

www.mhinstitutuins.org

 

೭೭.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-೫೬೨೧೦೧.

ದೂರವಾಣಿ:  ೦೮೧೫೬-೨೦೦೧೧೭/೨೫೧೩೭೫, ೯೮೮೬೫೮೧೪೪೭/೯೮೮೬೫೮೧೪೪೭

bgshobha65@rediffmail.com

 

೭೮.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಲಾ

 

ಬಟವಾಡಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ, ತುಮಕೂರ-೫೭೨ ೧೦೩

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೬-೨೨೮೫೫೪೯/೨೨೮೦೨೬೧

www.sklctumkur.com

೭೯.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

೧೦-೧೦೫/೧೯, ಶರಣ ನಗರ, ಎನ್.ವ್ಹಿ. ಕಾಲೇಜ, ಗಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ,

ಕಲಬುರಗಿ -೫೮೫ ೧೦೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೪೭೨-೨೬೫೧೧೨, ೯೯೮೬೧೯೭೧೧೨, ೯೮೪೫೨೮೪೬೪೦.

klcglb@gmail.com

೮೦.

ಹುಲಕೋಟಿ ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವಿರುದ್ಧ, ಗದಗ-೫೮೨೧೦೧.

ದೂರವಾಣಿ:೦೮೩೭೨-೨೩೭೨೪೧

hcesgadag@gmail.com

 

೮೧.

ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ

 

 

 

#೧೨೭-೧೨೮, ಮೈಸೂರು ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦೦೨೮.

ದೂರವಾಣಿ:೦೮೨೧-೨೪೭೧೨೩೨

www.vidyavikas.edu.in

 

info@vidyavikas.edu.in

೮೨.

ಸೌಥ ಈಸ್ಟ ಏಶಿಯನ ಕಾನುನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಏಕ್ತಾನಗರ, ಬಸವನಪುರ, ವರಗೊನಗರ ಪೋಸ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦೦೪೯.

ದೂರವಾಣಿ:೦೮೦-೮೦೬೫೪೦೨೨೯

principalsealawcollege@gmail.com

 

೮೩.

ಭುವನ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ವೆಂಕಟಲಾ, ಯೆಲಹಂಕಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೬೪.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೮೫೬೮೮೪೪

bhuvan.lawcollege@yahoo.com

 

೮೪.

ಪಟೇಲ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

# ೨೫/೨, ಕರಿಯಮಣ್ಣಾ ಅರ್ಗಹಾರ, ಔಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಇನ್‌ಟಲ್ ಬೆಳಂದೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೧೦೩. 

ದೂರವಾಣಿ: ೯೧-೮೦-೨೫೬೩೯೮೩೫/೯೫ 

patellawcollege2012@gmail.com

 

೮೫.

ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ, ಕಲಬುರ್ಗಿ.

vglcmg@gmail.com

೮೬.

ಹೆಚ ಎಮ ಎಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ತೆಯ

ಸುಫೀಯಾ ಕಾನುನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಹೆಚ ಎಮ ಎಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೨.

ದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೮೦೮೩೬೭೮

sufiyahms@gmail.com

 

೮೭.

ಸೆಂಟರ ಫಾರ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ,

ಐ ಎಫ ಐ ಎಮ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

#೮ಪಿ, ೯ಪಿ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಇಂಡಸ್ಟಿçಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟಾçನಿಕ ಸಿಟಿ, ಫೇಸ ೧, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೧೦೦.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೪೧೧೦೨೮೨೦

msln1951@gmail.com

 

sp@ifimbschool.com

೮೮.

ಎನ ಎ ಗ್ಲೊಬಲ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ

 

೧೪/೬, ಗುಲಿಮನಗಲ ಹಳ್ಳಿ, ಸರಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಆನೇಕಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ: ೯೯೪೫೯೪೪೯೬೦

nalawassociates@gmail.com

 

೮೯.

ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ರಾಯಬಾಗ, ಬೆಳಗಾಂವ-೫೯೧೩೧೭.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೩೧-೨೨೫೨೧೦

accraibag@gmail.com

 

www.spmaccraibag.com

೯೦.

ಜೆ ಎಮ ಜೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಕೂಲ ಆಫ ಲಾ

ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸೊಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೧೦೭.

http://acharya.ac.in
principalasl@acharya.ac.in

 

೯೧.

ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ

#೧೫, ಹೊಸ ಬೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಎಮ ಎಸ ಆರ ಐ ಟಿ ಪೋಸ್ಟ, ಎಮ ಎಸ ರಾಮಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೫೪

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೬೦೭೬೪೦/೪೧

principal@rilsbangalore.in

 

೯೨.

ಶಾರದಾ ವಿಕಾಸ ಸ್ಕೂಲ ಆಫ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ ಫಾರ ಲಾ

೩೨೪/೫೪೫, ಪಿಲ್ಲರ ನಂ.೫೦, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸAದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಗರವೇಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೬೮.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೪೧೪೭೭೮೭೧

sharadavikas.law@gmail.com

 

೯೩.

ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಸೌಂದರ್ಯನಗರ, ಸಿಡೆದಹಳ್ಳಿ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೭೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೮೩೯೦೨೬೦

soundaryalaw@gmail.com

 

೯೪.

ಐ ಎಸ ಬಿ ಆರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

#೧೬, ಫೇಸ-೧, ಎಲೆಕ್ಟಾçನಿಕ ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೧೦೦

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೮೫೨೮೩೨೪, ೯೮೪೫೧೦೦೫೧೦

lawprincipal@isbr.in

೯೫.

ದೇವಮಾತಾ ಏಜುಕೇಶನಲ್ ಫೌಂಡೆಶನ,

ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಲಾ

ಕ್ರಿಸ್ತನಗರ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೇಗುರ-ಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಸಕ್ಕಲಾವಾರಾ ಪೋಸ್ಟ, ಬೆಮಗಳೂರು-೫೬೦೦೮೩.

ದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೮೨೦೪೪೧೧, ೯೯೭೨೨೨೨೪೦೦.

office@calaw.in

 

೯೬.

ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೋತನೂರು (ಪೋಸ್ಟ), ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೭೭.

ದೂರವಾಣಿ: (೦೮೦) ೨೮೪೬೫೬೧೧/೩೫೩/೭೭೦

ಫ್ಯಾಕ್ಸ: ೦೮೦ ೨೮೪೪೫೧೬೧

infolaw@kristujayanti.com

 

೯೭.

ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಸಟ ಏಜುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ)

“ಜೆಸಟ ನಿವಾಸ” ಸೆಂಟ ಜೋಸೆಫ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

ಪಿವಿ ೨೫೦೦೩, ೩೫ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೨೫.

ದೂರವಾಣಿ: ೯೯೮೪೫೩೦೨೧೨೬

principal@sjcl.edu.in

೯೮.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೆ.ಎಸ.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಬಿ.ಬಿ.ರೊಡ, ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-೫೬೨೧೦೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೮೧೫೬-೨೭೨೦೩೦

srisiddaramaiahlawcollege@gmail.com

 

೯೯.

ಆರ್ ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್

 

#೪೫/೧, ೨೨ನೇ ವೃತ್ತ, ೩ನೇ ಬ್ಲಾಕ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೧೧

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೬೬೩೬೨೬೩/೦೮೦ ೬೯೦೧೮೯೫೩/೯೪೮೦೪೯೦೪೭೯/೭೬೭೬೨೫೮೨೨೯

rvils@rvei.edu.in

೧೦೦.

ಮದರ್ಸ್ ಕೇರ ಏಜುಕೇಶನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ(ರಿ)

ಬ್ರೈಟ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

ಸಿ.ಎ. ನಂ. ೨೭, ೩ನೇ ಹಂತ, ಹೊಸ ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೬೪.

loganathan123.rl@gmail.com

 

೧೦೧.

ಎ ಬಿ ಬಿ ಎಸ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ

 

ಆಂಧ್ರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೧.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೨೪೫೫೧೫/೧೬/೧೭/೧೮

principal.law@abbs.edu.in

೧೦೨.

 

ಕರುನಾಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

#೩೩/೨, ತಿರುಮೆನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗಡೆನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕುರ ಪೊಸ್ಟ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೬೪.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೮೫೭೧೪೮೪

ketkcl@gmail.com

 

೧೦೩.

ಪದ್ಮಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

#೧೧/೩, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ, ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೧

ದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೮೪೬೪೯೭೦, ೮೧೨೩೩೩೦೮೮೦

Padma.education123@gmail.com

 

೧೦೪.

ಗೌತಮ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

#೨೪೫-೨೪೯, ೪೦ಪಿಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ,

ಡಬ್ಲೂ ಒ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೧೦.

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೩೧೧೯೯೦೪/೨೩೩೮೫೩೦೦/೨೩೩೦೩೭೩೭.

gouthamlaw2018@gmail.com

                       http://www.gouthamcollege.org

 

೧೦೫.

ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ

 

ಗುರುರಾಯನಪುರ, ಕೋಲುರು ಗ್ರಾಮ,

ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ (ಪೋಸ್ಟ), ತಾವರೆಕೇರೆ (ಹೋಬಳಿ),

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು– ೫೬೦೦೭೪.

ದೂರವಾಣಿ: ೮೯೫೧೯೩೨೯೪೭ / ೦೮೦-೨೩೩೯೭೪೩೭.

 

principal.usl@universalinstitutions.com

law@universalinstitutions.com

www.universalinstitutions.com

 

೧೦೬.

ಅಂಜನಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ. ೨೩೯/೫, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಕೆಇಬಿ ಸರ್ಕಲ್

ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್

ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೨ ೧೧೪

ಮೊಬೈಲ್: ೯೮೮೦೦೪೫೫೬೯

 

ashokrllm@gmail.com

www.anjanilawcollege.com

೧೦೭.

 ಶ್ರೀ ಅಪ್‌ಸಾನಿ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ  

ಸರಸ್ವತಿಗಿರ್, ಆನೆಗುಂದಿ ರೋಡ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಕೊಪ್ಪಳ (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಫೋನ್: ೦೮೫೩೩ – ೨೩೦೪೯೦

ಮೊಬೈಲ್: ೯೪೪೯೨೯೪೧೫೫ / ೯೮೪೫೫೩೯೩೬೭

 hrsmcollege1974@gmail.com

೧೦೮.

ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಗೋಪಸಂದ್ರ, ಕೆರೆ ಎದುರು,

ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ,

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ – ೫೬೩ ೧೨೫

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಮೊಬೈಲ್:  ೮೯೭೦೭೦೬೪೦೯, ೭೩೩೮೦೨೫೪೮೫

 

jblc1212@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-07-2023 12:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080