ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಖಾಯಂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು: 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್

01

 ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ರತ್ನಾ ಆರ್. ಭರಮಗೌಡರ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು   ಹಾಗೂ       ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

02

ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ಜಿ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಹಾಗೂ     ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ವೀಕ್ಷಿಸು

03

ಡಾ. ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಎಸ್. ಮೂಲಗೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

04

ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ ಕೆ. ಸಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು

05

ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು

06

ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಿಟ್ಟಣಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು

07

ಡಾ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

08

ಡಾ. ಸುನೀಲ ಎನ್. ಬಾಗಡೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

09

ಡಾ. ಅನುಪ್ರಸನ್ನನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವೀಕ್ಷಿಸು 

10

ಶ್ರೀ. ಈರನಗೌಡ ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

11

ಡಾ. ಕುಮುದಾ ಎನ್. ಕರೋಗಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

12

ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶಗೌಡ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್

01

ಡಾ. ಖಾಲೀದ್‌ಖಾನ್

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

02

ಶ್ರೀ. ವಿ. ಕೆ. ಯಂಡಿಗೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು

03

ಡಾ. ದೀಪಾ ಗೌಟಲಿಯಾರ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು

04

ಡಾ. ಪಾರ್ವತಿ ಎಮ್.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

05

ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಜಿ. ತಳವಾರ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

06

ಕುಮಾರಿ. ಮಹಾದೇವಿ ಯು. ಕುಸಗಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು

07

ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ ಆರ್.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

08

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಕಿಲಾ ಯೊಗೇಶ್ ಫ್ರಭು

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

09

ಕುಮಾರಿ. ಭಾರತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

10

ಡಾ. ಮಂಜಣ್ಣ ಜಗವಾಡ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

11

ಡಾ. ಕ್ರಾಂತಿಕಿರಣ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

12

ಕುಮಾರಿ. ಪಾರನಿಲ್ ಯೋಧಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

13

ಕುಮಾರಿ. ಶೋಭಾ ಹುಗಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

 

ಅಥಿತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್

01

ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ ಅಣಿಗೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

02

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಕೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

03

ಶ್ರೀ. ಮೃತುಂಜಯಾ ಯರಗಂಬಳಿಮಟ್ಟ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

04

ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ ಎಡ್ರಾಮಿಮಠ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

05

ಶ್ರಿಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

06

ಕುಮಾರಿ. ಮನಿಷಾ ಎಮ್.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

07

ಶ್ರಿಮತಿ. ರೇಣು ಕೆ. ಎನ್.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

08

ಶ್ರಿಮತಿ. ನಯನಶ್ರೀ ಭೋಸಗೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

09

ಕುಮಾರ. ಶಿವರಾಜ ಗುರಮ್ಮನವರ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

10

ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ನಾಗಣ್ಣನವರ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

11

ಶ್ರಿಮತಿ. ಹುದಾಹುಸನಾ ಇಸಾಮದಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

12

ಶ್ರಿಮತಿ. ಆಸ್ಮಾ ಕೆ. ಹಳಿಯಾಲ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

13

ಶ್ರಿಮತಿ. ಸುಮಾ ಮುದಿಯಪ್ಪಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

14

ಶ್ರಿಮತಿ. ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅಗರವಾಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

15

ಕುಮಾರಿ. ಪದಮ್ಮಾವತಿ ಎಮ್. ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

16

ಕುಮಾರಿ. ಸನಾಪರವೀನ ನಿಂಬರಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವೀಕ್ಷಿಸು 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-03-2024 04:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080